Djelatnosti

Osnovna djelatnost tvrtke CAPITAL ING d.o.o. je projektiranje objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje te poslovi stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova, projektantskog nadzora i konzaltinga u graditeljstvu.

Naši zaposelnici, u suradnji sa stalnim kooperatnima, specijalizirani su za izradu svih vrsta projekata potrebnih za pružanje kompletne usluge projektiranja od ideje do uporabne dozvole - arhitektonski projekti, projekti konstrukcije - statike, projekti prometnica, projekti vodovoda i kanalizacije, projekti elektroinstalalcija, projekti strojarskih instalacija itd.

Izrađujemo i projektnu dokumentaciju potrebnu za legalizaciju objekata - snimak izvedenog stanja, arhitektonski snimak te pružamo sve projektantske usluge prilikom legalizacije svih vrsta bespravno sagrađenih ili nadograđenih objekata.

Ovlašteni smo za kontrolu projekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost betonskih i zidanih kontrukcija po ovlaštenom revidentu.

Također, pružamo i usluge konzaltinga u postupcima i poslovima javne nabave, kako za ponuditelje tako i za naručitelje.