O nama

Tvrtka CAPITAL ING registrirana je u Zagrebu 1991. godine kao privatno poduzeće za inženjering s potpunom odgovornošću, dok 1995. godine mijenja pravni oblik u društvo s ograničenom odgovornošću u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Tvrtka uspješno posluje od samog osnutka, te se, iako mala po broju zaposlenika, afirmirala na tržištu na području Grada Zagreba, ali i na području cijele Hrvatske. Posljedica toga su i vrlo uspješni poslovni rezultati. Izvrstan financijski rejting omogućuje nam vrlo visoku kvalitetu poslovanja bez zastoja u plaćanjima. Financijska sposobnost s aspekta bonitetnosti, solventnosti i likvidnosti omogućuje nam redovito podmirivanje svih zakonskih i financijskih obveza.

Od 1998. godine tvrtka posluje u vlastitom potpuno opremljenom poslovnom prostoru na adresi Ksaverska cesta 6, površine cca 210,00 m2. Uz svu potrebnu hardversku opremu opremeljeni smo i licenciranim softverima za pružanje kompletne usluge u izradi projekata.

Tvrtka trenutačno u stalnom radnom odnosu ima 13 (trinaest) djelatnika: 7 (sedam) diplomiranih arhitekata - 4 (četiri) sa ovlaštenjem HKA, te 4 (četiri) diplomirana inženjera građevinarstva sa ovlaštenjem HKIG. Naši arhitekti, odnosno inženjeri, ovlašteni su za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a na temelju Rješenja Ministarstva kulture koje posjedujemo. Također, naš inženjer građevinarstva je ujedno i ovlašteni revident za kontrolu projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija.

STRUČNI RADOVI