PRODAJA / NEKRETNINE

KATALOG PRODAJE NEKRETNINA U PRIPREMI

INVESTICIJE

INVESTICIJSKI PROJEKTI U PRIPREMI

1. Građevinsko zemljište u Vrbovcu - industrijska zona - 9.177,00 m2

2. Građevinsko zemljište u gradu Krku - stambena zona - 1.841,00 m2

3. Građevinsko zemljište u mjestu Punat, otok Krk - stambena zona - 1.647,00 m2

4. Građevinsko zemljište u Novigradu - stambena zona - 1.271,00 m2

5. Građevinsko zemljište u Gorskom Kotaru - Brod Moravice - zona turističke namjene T1 Matika - 40.000,00 m2