SRC VELIKI GRĐEVAC

Naziv projekta: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKE GRAĐEVINE I BAZENA, TE IZGRADNJA NOVIH BAZENA I IGRALIŠTA U NASELJU VELIKI GRĐEVAC

Naručitelj: Općina Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 3, 43270 Veliki Grđevac

Faze projekta: Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt

Godina izrade: 2013. - 2016.

-► YouTube: Sportsko rekreacijski centar Veliki Grđevac

Galerija