BOLNICA NOVI MAROF

Naziv projekta: IZGRADNJA SPOJNOG OBJEKTA IZMEĐU ODJELA II I ODJELA III SA SERVISNOM INTERNOM PROMETNICOM SPECIJALNE BOLNICE ZA KRONIČNE BOLESTI NOVI MAROF

Naručitelj: Specijalna bolnica za kronične bolesti Novi Marof, Varaždinska 2, 42220 Novi Marof

Faze projekta: Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt

Površina objekta: 3.010,32 m2

Godina izrade: 2012. - 2013.

Galerija