HOPS

Naziv projekta: UREĐENJE KOMPLEKSA POSLOVNE ZGRADE HOPS d.o.o. - PRIJENOSNO PODRUČJE OSIJEK

Naručitelj: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb

Faze projekta: Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt

Površina objekta: 3.791,77 m2

Godina izrade: 2016.

Galerija