NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA "DR. IVAN BARBOT"

Naziv projekta: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU ZAVODA ZA FORENZIČKU PSIHIJATRIJU U SKLOPU NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE "DR. IVAN BARBOT" U POPOVAČI

Naručitelj: Neuropsihijatrijska bolnica "Dr. Ivan Barbot", Jelengradska 1, 44317 Popovača

Faze projekta: Idejno rješenje, Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt

Površina objekta: 16.357,00 m2

Godina izrade: 2010. - 2012.

Galerija