OŠ "NOVI BOKANJAC"

Naziv projekta: IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE NA PODRUČJU "NOVI BOKANJAC" U ZADRU

Naručitelj: Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar

Faze projekta: Idejno rješenje, Idejni projekt

Površina objekta: 3.400,00 m2

Godina izrade: 2010. - 2013.

Galerija