OŠ ODRA

Naziv projekta: REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE ODRA

Naručitelj: Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb

Faze projekta: Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt

Površina objekta: 3.040,00 m2

Godina izrade: 2014. - 2016.

Galerija