TRANS_MED_RI

Naziv projekta: IZGRADNJA ZGRADE CENTRA ZA TRANSLACIJSKA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA SVEUČILIŠTA U RIJECI (TransMedRi)

Naručitelj: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka

Faze projekta: Glavni projekt, Izvedbeni projekt

Površina objekta: 5.736,59 m2

Godina izrade: 2015. - 2016.

Galerija