ZAVIČAJNA KUĆA ZVONČARA

Naziv projekta: IZGRADNJA ZAVIČAJNE KUĆE ZVONČARA

Naručitelj: Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo

Faze projekta: Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt

Površina objekta: 1.358,31 m2

Godina izrade: 2015. - 2016.

Galerija